Naposledy aktualizované dňa 10/7/2022

Politika cookies

V tejto Politike cookies sa dozviete viac o tom, ako používame súbory cookie a ďalšie podobné technológie. Sme veľmi odhodlaní udržiavať vysoký štandard transparentnosti v oblasti spracovania osobných údajov, a preto sme vytvorili tohto malého sprievodcu, ktorý vysvetľuje sledovacie technológie, ktoré používame na našej Stránke, preto Vás prosíme venujte pozornosť nadchádzajúcim informáciám.

Táto Politika cookies (dalej v texte len: „Politika cookies“) popisuje rôzne druhy cookies a podobných technológií, ktoré sa používajú na Stránke vo vlastníctve a pod kontrolom Beljanski Industriemontagen s.r.o. , Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, DIČ: SK 2121778736 (dalej v texte len: „Beljanski – Industriemontagen” alebo „My”). Politika cookies tvorí neoddeliteľnú súčasť Politike súkromia.

Máme nádej, že Vám táto Politika pomohne porozumieť a cítiť sa oveľa sebaistejšie ohľadom nášho používania cookies. Prosíme Vás aby ste si všimli aj našu Politiku súkromia aby ste porozumeli aj iným spôsobom ako využívame údaje, ktoré zbierame, ako aj Vaše práva a všetky iné relevantné informácie ohľadom zbierania a spracúvania údajov.

Pojmy, ktoré sú v Politike cookies napísané veľkým písmenom, majú význam definovaný v  Politike súkromia.

1. Čo sú cookies a podobné technológije?

S cieľom udržiavať stránku a zabezpečiť funkčnosť akú očakávate, používame technológiu všeobecne známu ako ,,cookies”.

Cookies sú malé databázy, ktoré posielame do Vášho počítača a ku ktorým môžeme pristúpiť neskôr. Môžu byť dočasné alebo trvalé a môžu používať, napríklad technológiu JavaScript alebo Flash. Vďaka cookies z našej Stránky môžete bez problémov vyhľadávať a môžete vidieť výsledky, ktoré sa Vás týkajú. Cookies nám ukazujú, čo Vás zaujíma ako používateľa, čo nám pomáha zlepšovať používanie Stránky ako pre Vás tak aj pre ostatných používateľov.

Cookies prvej strany a cookies tretej strany

Cookies sa sťahujú z internetu pomocou Vášho prehliadača pri prvej návšteve Stránky. Pri nasledovnom prístupe na Stránku z toho istého zariadenia, cookies a informácie v ňom sa alebo vracajú Stránke, ktorá ich zhromaždila (cookies prvej strany) alebo na iné miesto, do ktorého patrí (cookies tretej strany).

Poskytovatelia cookies tretích strán nastavujú cookies, keď ste prihlásení na ich stránky a navštívte našu Stránku. Nemáme žiadny vplyv na nastavenie cookies na týchto stránkach. Prosíme Vás aby ste navštívili stránky tretích poskytovateľov a tak získali dodatočné informácie o tom, ako oni používajú cookies.

Cookies prvej a tretej strany umožňujú stránkam rozpoznať, či ste sa predtým dostali na našu Stránku pomocou rovnakého prehliadača, čo v mnohých prípadoch ovplyvňuje zobrazený obsah.

Ak odmietnete používať všetkých cookies, nepoužijú sa ani cookies prvej strany ani cookies tretej strany. V takom prípade nebude žiaden rozdiel medzi týmito dvoma typmi cookies.

2. Prečo používame cookies

Na zlepšenie poskytovania služieb Beljanski – Industriemontagen súbory používa cookies. Niektoré cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na správne fungovanie určitých služieb, zatiaľ čo iné sa používajú na zhromažďovanie informácií o používaní stránky (štatistiku), aby sme ju mohli prispôsobiť Vašim potrebám. Niektoré cookies sú dočasné a po vypnutí prehliadača zmiznú, zatiaľ čo iné sú trvalé a zostanú vo Vašom počítači určitý čas.

Niektoré cookies sú nevyhnutné pre funkčnosť stránky, zatiaľ čo iné sa používajú na zlepšenie pracovných charakteristík a používateľskej skúsenosti.

Bez Vášho výslovného súhlasu nezhromažďujeme ani nespracúvame citlivé údaje (osobitne chránené kategórie osobných údajov).

3. Aké cookies používame

Používame viacero rôznych cookies, ktoré možno rozdeliť do niekoľkých kategórií, aby sme Vám pomohli lepšie porozumeli tomu, prečo a ako používame cookies. Viac informácií o každej kategórii cookies nájdete nižšie.

3.1 Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej Stránky, pretože určité časti Stránky bez nich jednoducho nemôžu fungovať. Sú vždy nastavené, keď vstupujete na našu Stránku a neobsahujú ani nezhromažďujú osobné údaje.

Používame nasledovné nevyhnutné cookies:

NÁZOV COOKIES

ÚČEL

KTO ZABEZPEČUJE COOKIES

DOBA TRVANIA COOKIES

DRUH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Analytické cookies

Tieto cookies nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej Stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré menej obľúbené, a vidieť ako sa návštevníci pohybujú po Stránke. Všetky informácie zhromaždené týmito cookies sú súhrnné, a preto anonymné. Ak nedovolíte používanie týchto cookies, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu Stránku.

NÁZOV COOKIES

ÚČEL

KTO ZABEZPEČUJE COOKIES

DOBA TRVANIA COOKIES

DRUH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Cookies pre cielenie a reklamu

Tieto cookies sa ukladajú cez našu Stránku a nastavujú ich naši reklamní partneri. Tieto cookies tie spoločnosti môžu použiť aby vytvorili profil Vašich záujmov a zobrazili Vám príslušné reklamy na iných miestach. Fungujú jedinečnou identifikáciou Vášho prehliadača a zariadenia. Ak tieto cookies nepovolíte, nebudete mať skúsenosť našej cielenej reklamy na iných webových lokalitách.

NÁZOV COOKIES

ÚČEL

KTO ZABEZPEČUJE COOKIES

DOBA TRVANIA COOKIES

DRUH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Nezaradené cookies

Nezaradené cookies sú cookies, ktoré sú momentálne v procese triedenia a ktoré triedime spolu s poskytovateľmi služieb cookies tretích strán.

NÁZOV COOKIES

ÚČEL

KTO ZABEZPEČUJE COOKIES

DOBA TRVANIA COOKIES

DRUH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aké cookies používame

Používame viacero rôznych cookies, ktoré možno rozdeliť do niekoľkých kategórií, aby sme Vám pomohli lepšie porozumeli tomu, prečo a ako používame cookies. Viac informácií o každej kategórii cookies nájdete nižšie.

3.1 Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej Stránky, pretože určité časti Stránky bez nich jednoducho nemôžu fungovať. Sú vždy nastavené, keď vstupujete na našu Stránku a neobsahujú ani nezhromažďujú osobné údaje.

Používame nasledovné nevyhnutné cookies:

NÁZOV COOKIES

 

 

 

ÚČEL

 

 

 

KTO ZABEZPEČUJE COOKIES

 

 

 

DOBA TRVANIA COOKIES

 

 

 

DRUH

 

 

 

3.2 Analytické cookies

Tieto cookies nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej Stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré menej obľúbené, a vidieť ako sa návštevníci pohybujú po Stránke. Všetky informácie zhromaždené týmito cookies sú súhrnné, a preto anonymné. Ak nedovolíte používanie týchto cookies, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu Stránku.

NÁZOV COOKIES

 

 

 

ÚČEL

 

 

 

KTO ZABEZPEČUJE COOKIES

 

 

 

DOBA TRVANIA COOKIES

 

 

 

DRUH

 

 

 

3.3 Cookies pre cielenie a reklamu

Tieto cookies sa ukladajú cez našu Stránku a nastavujú ich naši reklamní partneri. Tieto cookies tie spoločnosti môžu použiť aby vytvorili profil Vašich záujmov a zobrazili Vám príslušné reklamy na iných miestach. Fungujú jedinečnou identifikáciou Vášho prehliadača a zariadenia. Ak tieto cookies nepovolíte, nebudete mať skúsenosť našej cielenej reklamy na iných webových lokalitách.

NÁZOV COOKIES

 

 

 

ÚČEL

 

 

 

KTO ZABEZPEČUJE COOKIES

 

 

 

DOBA TRVANIA COOKIES

 

 

 

DRUH

 

 

 

3.4 Nezaradené cookies

Nezaradené cookies sú cookies, ktoré sú momentálne v procese triedenia a ktoré triedime spolu s poskytovateľmi služieb cookies tretích strán.

NÁZOV COOKIES

 

 

 

ÚČEL

 

 

 

KTO ZABEZPEČUJE COOKIES

 

 

 

DOBA TRVANIA COOKIES

 

 

 

DRUH

 

 

 

4. Ako vypnúť cookies

Môžete si zvoliť opciu, že súhlasíte s používaním cookies, ktoré vám umožnia používať všetky funkcie našej Stránky bez obmedzenia.

Ak odmietnete používať všetky cookies, cookies prvej a tretej strany sa deaktivujú. Okrem toho budú vymazané cookies prvej strany. Nemáme možnosť vymazať ktorýkoľvek cookies tretej strany. Z tohto dôvodu musíte sami vymazať cookies tretích strán. To je možné vykonať iba v rámci nastavení Vášho prehliadača.

V prípade potreby môžete zmeniť nastavenia cookies vo Vašom internetovom prehliadači. Váš internetový prehliadač Vám umožňuje zmeniť nastavenia cookies. Takéto nastavenia sa zvyčajne nachádzajú v ponuke Vášho internetového prehliadača pod nasledovnými položkami: „opcie” „nástroje“ alebo „preferencie“. Naďalej, v ponuke si môžete všimnúť aj položku „pomoc“. Rôzne prehliadače môžu na znemožňovanie cookies použiť rôzne mechanizmy. Použite nasledovné odkazy aby ste sa dozvedeli viac o nastaveniach cookies pre nasledovné prehliadače:

Pokiaľ ide o nastavenia prehliadačov, na odstránenie pôvodných súborov cookie a deaktiváciu nových súborov cookie platia rovnaké zásady. Prosíme Vás, aby ste sledovali príslušné pokynov Vášho prehliadača, ako je opísané vyššie.

Existujú tiež nástroje na čistenie všetkých cookies, ktoré zanechali webové stránky, ktoré ste navštívili, akým je napríklad www.allaboutcookies.org.

5. Aktualizácia Politike cookies

Z ohľadom na to, že z času na čas aktualizujeme Politiku cookies, o akýchkoľvek zmenách, vzťahujúcich sa na Politiku cookies, budete informovaní prostredníctvom pop-up okna na Stránke.

Taktiež, vo vrchnej časti tejto stránky môžete vidieť kedy bola Politika cookies naposledy aktualizovaná.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na: info@elektromontagen24.com

6. Zoznam súborov cookie

Prispôsobenie nastavení pre súhlas

Súbory cookie používame na efektívnu navigáciu a vykonávanie určitých funkcií. Podrobné informácie o všetkých súboroch cookie nájdete nižšie v jednotlivých kategóriách súhlasov.

Súbory cookie klasifikované ako „nevyhnutné“ sa ukladajú vo vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné na umožnenie základných funkcií webovej stránky….. Zobraziť viac.

Potrebné

Vždy aktívne

Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutné pre základné funkcie webovej stránky. Bez nich nemôže webová stránka fungovať tak, ako má. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.

Funkčné

Funkčné súbory cookie pomáhajú pri vykonávaní určitých funkcií, ako je zdieľanie obsahu webovej lokality na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätnej väzby a iné funkcie tretích strán.

Analýza

Analytické súbory cookie sa používajú na pochopenie interakcie návštevníkov s webovou stránkou. Tieto súbory cookie sa používajú na vytváranie výkazov o počte návštevníkov, miere odskočenia, pôvode návštevníkov atď.

Výkon

Súbory cookie týkajúce sa výkonu sa používajú na pochopenie a analýzu kľúčových ukazovateľov výkonu webovej stránky. Pomáha to poskytovať návštevníkom lepší používateľský zážitok.

Reklama

Reklamné súbory cookie sa používajú na poskytovanie prispôsobenej reklamy návštevníkom na základe stránok, ktoré predtým navštívili, a na analýzu účinnosti reklamných kampaní.